home
nederlands
advies & onderzoek ICT werkwijze opdrachtgevers publicaties over Pleiade contact
ICT

Pleiadesurvey


Pleiadesurvey is een in eigen beheer ontwikkeld enquête instrument met de volgende mogelijkheden:

Vragenlijst:

 • Vragenlijst op webformulier

 • Ontwikkeling in interactie met u


 • Werving respondenten:
 • Gepersonaliseerde e-mails

 • Herinnering alleen aan non-responders

 • Inschrijving via webformulier

 • Via pop-up scherm op website


 • Analyse en presentatie:
 • Kruistabelanalyses

 • Statistische toets met Chi-kwadraat

 • Staafdiagrammen in kleur


 • Overige opties:
 • Uw logo op vragenlijst

 • Vragenlijsten in verschillende talen

 • Figuren bij vragen

 • Dataset ook in SPSS format


 • Toepassingen


  Toepassingen van Pleiadesurvey:

 • Gebruikersonderzoeken

 • Klanttevredenheidsonderzoeken

 • Marktonderzoeken

 • Inventarisatiestudies

 • Longitudinale studies

 • Panelstudies


 • Klik hier voor een online demonstratie vragenlijst


  Logboekstudies of dagboekstudies vormen een speciale mogelijkheid van van Pleiadesurvey: de respondent kan bijvoorbeeld bij het gebruik van een dienst of product gedurende een bepaalde periode meerdere keren een logboek bijhouden om zijn/haar ervaringen te beschrijven.Hieronder een demonstratie:


  Klik hier voor een online demonstratie Logboekstudie