English language 
 English language
Registratieformulier 
Respondenten kunnen zich registreren voor deelname aan de logboek studie bij het invullen van een dergelijk webformulier. In het algemeen bevat een dergelijk web formulier informatie over het te bestuderen product, wat deelname inhoudt en vraagt naar enkele achtergrond kenmerken van de respondent. 
A. Doelstelling van de studie 
Informatie over het te bestuderen product of dienst. Deelnemers zullen worden gevraagd om dit product of service voor een aantal keren te gebruiken en hun ervaringen te documenteren in een online logboek. 
B. Deelnemen aan deze studie 
In deze paragraaf wordt de opzet van de studie toegelicht: hoe vaak moeten de deelnemers het product/ de dienst uitproberen en een logboek invullen. Na een X aantal logboeken ontvangt de deelnemer een online eindvragenlijst. 
informatie over de geschatte hoeveelheid tijd die deelname zal kosten. Indien de studie dat toelaat, kunnen deelnemers in hun eigen tempo logboeken invullen. 
C. Wat houdt deelname nu precies in? 
1. Geef u op als deelnemer met dit formulier. 
2. U ontvangt dan automatisch een e-mail met een link naar het eerste online logboek. 
3. U probeert het onderwerp van deze studie een aantal keren uit en rapporteert uw ervaringen in een online logboek. Telkens wanneer u een logboek heeft ingevuld, ontvangt u een e-mail met een link naar het nieuwe logboek. U wordt gevraagd een X aantal logboeken in te vullen. 
4. Na het Xde logboek ontvangt u een link naar de eindvragenlijst om uw oordeel en uw wensen en suggesties ter verbetering van het systeem te geven. 
D. Wat zijn de voordelen van deelname? 
1. U leert de mogelijkheden van dit nieuwe product/ nieuwe dienst kennen, wat u van nut kan zijn in uw beroep. 
2. U bent een van de eersten die dit product/ deze dienst zullen gebruiken. 
3. Deelnemers ontvangen een cadeau voor hun inspanningen ( in overleg met de opdrachtgever vast te stellen). 
E. Ja, ik wil deelnemen! 
Uw E-mail adres (voor communicatie met u; de resultaten daarvan worden overigens anoniem verwerkt): [ALS U DIT HIER INVULT, ONTVANGT U HET VOORBEELD LOGBOEK] 
 
Een aantal relevante achtergrond kenmerken kunnen hier gevraagd worden, zoals functie, leeftijd, gebruik van vergelijkbare producten of diensten en dergelijke. 
Uw eventuele opmerkingen of toelichtingen: 
 
Hartelijk dank voor uw inschrijving als deelnemer aan dit onderzoek. Als u op de INDIENEN knop hieronder drukt, worden uw antwoorden geregistreerd. Het systeem antwoordt na enkele seconden met een bevestiging en een overzicht van de door u gegeven antwoorden. De gegevens worden overigens anoniem verwerkt. 
U ontvangt tevens een automatisch gegenereerde e-mail met de link naar uw online logbookformulier. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Maurits van der Graaf, Pleiade Management en Consultancy. Hij is ook afzender van de e-mails die u ontvangt. Voor vragen over het logboek kunt u contact met hem opnemen (m.vdgraaf@pleiade.nl). 
 
 INDIENEN